logo KKClick here to change this text

Beklimming Mont Ventoux

1, 2 of zelfs 3! keer de Mont Ventoux beklimmen – op één dag! De Mont Ventoux, reus van de Provence, is één van de bekendste en meest uitdagende bergen om te beklimmen. Omdat dat kan vanuit 3 plaatsen. Het goede doel van Ventoux3 is heel veel geld inzamelen voor hersentumoronderzoek.

doneer_button

Ventoux3

1, 2 of zelfs 3! keer de Mont Ventoux beklimmen – op één dag! De Mont Ventoux, reus van de Provence, is één van de bekendste en meest uitdagende bergen om te beklimmen. Omdat dat kan vanuit 3 plaatsen. Het goede doel van Ventoux3 is heel veel geld inzamelen voor hersentumoronderzoek.

Sponsoring

Ook is het mogelijk dat u ons wilt sponsoren voor o.a. de reis, verblijf of materiaalkosten voor de Ventoux3 actie in Frankrijk op 8 september 2017. Doneren kan via een storting op het bankrekeningnummer NL67SNSB0944570208 van Kirsten’s Kopgroep of via een persoonlijke sponsoring:

Job & Kirsten ten Thije
Bongerd 47
7623 KB Borne

 

Hersentumorfonds

Sinds 2016

Het Hersentumorfonds zet alles op alles om samen met de allerbeste onderzoekers effectieve behandelmethoden voor hersentumoren te vinden. Het streven naar verandering op elk denkbaar niveau moet in toenemende mate zorgen voor perspectief, zowel voor wie op dit moment een hersentumor heeft als voor toekomstige patiënten. Met als ultieme doel: genezing.

Ambitieus

Primaire hersentumoren zijn vooralsnog ongeneeslijk. Om die impasse te doorbreken is geld nodig, veel geld. Politiek en farmaceutische industrie hebben weinig animo om te investeren; het grote publiek heeft onvoldoende zicht op de omvang van deze ziekte. Gevolg is dat het aantal donaties aan juist dit goede doel ver achter blijft bij de werkelijke behoefte.

Daar verandering in brengen is de ambitie van het Hersentumorfonds. Met de hulp van velen moet het vanaf 2020 mogelijk zijn jaarlijks een bedrag op te halen van minimaal € 2.500.000,=. Geld dat wij – door onze eigen kosten laag te houden – verwachten bijna volledig te kunnen inzetten voor onderzoek van topkwaliteit.

Grootste kans op succes

In zijn nog prille bestaan heeft het Hersentumorfonds contact weten te leggen met nationale en internationale experts op het gebied van kanker- en hersentumoronderzoek. Op basis van hun adviezen en de nieuwste inzichten in wetenschappelijk onderzoek hebben we drie kerndoelen geformuleerd. Ze bieden de grootste kans op succes en zullen derhalve leidend zijn bij de verdeling van de onderzoeksgelden. De drie kerndoelen zijn:

1 veelbelovend hersentumoronderzoek, primair in Nederland
2 (internationale) promotie-onderzoeken, voor de noodzakelijke uitbreiding van het contingent hersentumoronderzoekers
3 speciale ‘superstar’teams, waarin excellente onderzoekers van over de hele wereld samenwerken

Volop in ontwikkeling

Voor wie zich die vraag stelt: ja, er is in Nederland plaats voor meer dan 1 organisatie als de onze. Al was het maar omdat we gezamenlijk meer geluid maken, waardoor we in staat zijn extra veel mensen te mobiliseren om de voor hersentumoronderzoek noodzakelijke fondsen bijeen te brengen

Waar gewenst, zullen we de collega’s opzoeken en van elkaars expertise gebruik maken. Maar in principe opereren wij geheel zelfstandig en schrijven we onze eigen – ongetwijfeld ook enigszins eigenzinnige – geschiedenis. Met een kleine transparante organisatie, en de inzet van terzake-kundige vrijwilligers. Ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad en Raad van Toezicht die in de komende maanden verder vorm zullen krijgen.

Soccer24 BZSV

Hoe kun je helpen: Door te voetballen!! Je neemt deel aan een wedstrijd die 24 uur duurt!! Hiervoor zoek je sponsoren. Als speler leg je minimaal € 50,00 aan sponsorinkomsten in. De praktijk leert ons dat dit bedrag heel eenvoudig te realiseren is. Van ons ontvang je na inschrijving aanvullende informatie over onze actie die jij kunt gebruiken bij het verkrijgen van de benodigde sponsorbedragen.